Onze geschiedenis in vogelvlucht

In 1917 werd onder leiding van deken Rath een onderzoek gestart naar de mogelijke oprichting van een katholieke middelbare school in Helmond. In eerste instantie durfde men alleen na te denken over de oprichting van een middelbare handelsschool met driejarige cursus, maar uiteindelijk werd de eerste Rooms-Katholieke HBS in Brabant opgericht, die uiteindelijk op 5 september 1918 haar deuren zou openen. De naam van de school was toen Sint Aloysius Instituut. Dr. H.H. Knippenberg was in de eerste 26 jaren rector van de school.

Een nieuw gebouw op de Mierloseweg
Na de toetreding van de Helmondse school in 1918 ontstaat uiteindelijk ook de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) die toen bestond uit nog 2 andere scholen uit Waalwijk en Bergen op Zoom. In de eerste jaren groeide het aantal leerlingen van de school flink. Al snel bleek dat de twee herenhuizen aan de Mierloseweg niet meer voldeden. De vertrekken waren klein en de gangen smal, de verh.lichting was slecht en de trappen moeilijk begaanbaar. OMO besloot om een stichting op te richten die de bouw en exploitatie van scholen financieel mogelijk moest maken. Daarom werd de Sint Carolus Borromeus Stichting in het leven geroepen. Op 3 december 1925 was het zover en kon het nieuwe schoolgebouw worden betrokken. Bij het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw werd ook de naam van de school veranderd in Sint Carolus Borromeus College.

Oorlogsjaren
Vanaf 1944 stond rector Beuken aan het roer van de school. 1944 staat bekend als een absoluut dieptepunt voor de school: op 30 mei werd het monumentale gebouw gevorderd door de Duitsers, die het lange tijd gebruikten als administratiegebouw en verblijfplaats voor hoge autoriteiten. De eindexamenklassen konden terecht in het gebouw van de Rijks-HBS aan de Molenstraat. In oktober 1944 ontsnapte het gebouw op miraculeuze wijze aan Duitse bombardementen op de geallieerden. In 1946 werd de MMS-opleiding aan de school toegevoegd, waarvan de eerde diploma's op 15 juni 1951 werden uitgereikt. In 1947 werd ook nog een gymnasiumafdeling aan het Carolus toegevoegd en groeide de school uit tot een volwaardig lyceum. De lyceumgedachte was gebaseerd op de keuze voor de gymnasiale of HBS-opleiding 1 of 2 jaar uit te stellen. Op het Helmondse Lyceum werd gekozen voor een gemeenschappelijke onderbouw van 1 jaar zonder Latijn. De bovenbouw zou dan bestaan uit een 4-jarige HBS of 5-jarig gymnasium.

Stevige groei
In 1947 werd een noodgebouw voor de MMS in gebruik genomen. In 1951 volgde een nieuwe uitbreiding en werden aan de Tweede Haagstraat twaalf nieuwe klaslokalen geopend. In 1957 volgde de modernisering van de gymzaal. In 1959 kwam er een nieuwe gymzaal bij, die ook dienst deed als overblijfruimte. Ruimte was hard nodig, want het aantal leerlingen is gegroeid van 243 in 1943 tot 910 in 1960. Op 20 oktober 1960 werd uiteindelijk een dependance opgericht aan de Ruusbroecklaan in Helmond, waarover Charles den Theye de dagelijkse leiding had.

Een voorbeeldschool
Vanaf 1963 was drs. Van Roessel de rector van de school. Het Carolus telde op dat moment 1200 leerlingen. Op 1 september 1964 startte een nieuwe opleidingstak: de havo. Dit nieuwe schooltype was onderdeel van de hervorming van het voortgezet onderwijs: de Mammoetwet. In het najaar van 1964 ontsnapte de school voor de tweede keer aan een complete vernietiging. Een felle brand legde de docentenkamer en de rectorkamer volkomen in as. Oorzaak waren enkele smeulende peukjes in de prullenbak. In 1966 ontstond uit de dependance van het Carolus een nieuwe RK-middelbare school die de naam zou krijgen van de eerste directeur: H.H. Knippenberg. Rector Volman nam het bestuur over vanaf 1972. Hij werd omschreven als bouwrector, en onder zijn leiding verhuisde het Carolus Borromeus College in 1989 naar het nieuwe gebouw aan de Gasthuisstraat. Vanaf 1995 kende het Carolus een studiehuis voor de bovenbouw van havo en vwo. In 1997 werd het Carolus, op voordracht van het Ministerie van Onderwijs, gepresenteerd als voorbeeldschool op een internationaal congres over 'Schooling for tomorrow' in Japan.

Onderwijs in Brandevoort
Vanaf 1 augustus 2014 is het Carolus Borromeus College gehuisvest aan de Markesingel in Helmond, een prachtige nieuwbouw die aansluit bij de bouwstijl van Brandevoort. Vanaf dat moment was de fysieke fusie tussen het Carolus Borromeus College en de IVO-mavo Sint Josef (voorheen Sint Joep genoemd) een feit. Het gebouw aan de Hurksestraat, waar de IVO-mavo al die tijd gevestigd is geweest, werd verlaten. Inmiddels telt het Carolus 1500 leerlingen.