Aanmelden

Op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019 kunnen nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 worden aangemeld. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) om dit persoonlijk te komen doen, samen met hun zoon of dochter. Dit kan op deze dagen van 15:30 tot 17:00 uur of van 19:00 tot 20:30 uur.

Het aanmeldingsformulier

Om de aanmelding vlot te laten verlopen, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, uitprinten en invullen. Leerlingen die zich aanmelden voor 1 mavo-plus, 1 havo of 1 gymnasium bieden we de mogelijkheid om te werken met een tablet (iPad). Dit is niet verplicht en dus een keuze. Daarvoor dient het aanmeldformulier tabletonderwijs ingevuld te worden. U kunt ook dit formulier thuis downloaden, uitprinten en invullen.

Tevens wordt aan alle leerlingen gevraagd om een formulier privacy en beeldmateriaal in te vullen. Meer informatie vindt u op de pagina Privacy en beeldmateriaal. Ook dit formulier kunt u thuis downloaden, uitprinten en invullen.

Mocht dit niet lukken, dan doen we dit samen op school - maar het ingevuld meenemen verdient de voorkeur.

Wat moet u nog meer meenemen?

Wij verzoeken u daarnaast onderstaande zaken mee te nemen: 

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het burgerservicenummer (BSN) van de leerling
  • Het origineel adviesformulier van de basisschool
  • Eventueel een kopie van de verklaring van dyslexie, AD(H)D, autisme of anderszins

Samen met u doorlopen wij het aanmeldingsformulier op volledigheid en nemen de noodzakelijke bescheiden in ontvangst. Wij informeren u over de toelatingsprocedure en beantwoorden al uw vragen over de plaatsing en over de school in het algemeen.

Beeldmateriaal en privacy

Op onze school worden foto’s en video’s gemaakt voor verschillende doeleinden. Op een later moment ontvangt u informatie over ons beleid en uw rechten. De informatie kunt u hier alvast lezen (PDF). U hoeft dit document niet thuis uit te printen. Meer informatie op onze pagina Privacy en beeldmateriaal.