Aanmelden Tabletonderwijs

Digitalisering neemt een steeds grotere rol in binnen het huidige onderwijs. Dat versterkt in onze ogen het gepersonaliseerd leren. We willen de leerlingen in 1 mavo-plus, 1 havo en 1 gymnasium laten werken met een iPad. Door middel van deze tablet kunnen leerlingen gebruik maken van verschillende apps, informatie opzoeken, teksten verwerken en aan de slag met digitale licenties voor bepaalde vakken.

 

Waarom een iPad?

Wij zien de iPad als een waardevol hulpmiddel om ons onderwijs anders in te richten. Het gebruik van de iPad moet zeker niet gezien worden als een doelstelling op zich, maar als een ondersteunend middel om in te zetten in het onderwijsproces. Leerlingen gaan de iPad onder meer gebruiken voor:

 • Een aantal lesboeken zijn digitaal beschikbaar;

 • Snel dingen kunnen opzoeken via ons wifi-netwerk;

 • Apps gebruiken in de les, bijvoorbeeld om te controleren of je de lesstof hebt begrepen;

 • Meer mogelijkheden om leerstof te presenteren;

 • Meer mogelijkheden om leerstof te oefenen en te verwerken;

 • Meer mogelijkheden voor communicatie, o.a. via onze elektronische leeromgeving;

 • Snel toegang tot het internet, om o.a. gebruik te maken van een digitaal woordenboek of atlas;

 • Meer mogelijkheden voor dyslectische leerlingen om teksten digitaal te laten voorlezen.

 

De leerlingen krijgen een aantal boeken digitaal op de tablet via school. Daarnaast zullen ze nog steeds met papier en pen werken en werken we nog steeds met papieren (werk)boeken. Dus ook zaken zoals een passer, geodriehoek en liniaal zijn nog steeds nodig.

 

De ondernemende mavo  op 1 mavo-plus

Zoals aangegeven tijdens de informatieavond en open dag gaan we met alle leerlingen op 1 mavo-plus  werken volgens het principe van ‘de ondernemende’ mavo. Centraal in deze mavo klassen staan: de leerlingen zijn meer praktisch bezig, de leerlingen starten met het huiswerk maken op school en de leerlingen werken zoveel mogelijk aan hun zelfstandigheid (tempo en niveau). Uiteraard zal daar tijdens de eerste informatieavonden uitvoering bij stilgestaan worden. Het gebruik van de iPad sluit prima aan op de uitgangspunten van het 'de ondernemende mavo'.

 

Leren op havo

Zoals aangegeven tijdens de informatieavond en open dag gaan we met alle leerlingen op 1 havo werken volgens het principe van ‘anders leren’. Hierbij staan 3 principes centraal: keuzevrijheid, werken op eigen tempo en werken op eigen niveau. Uiteraard zal daar tijdens de eerste informatieavonden uitvoering bij stilgestaan worden. Het gebruik van de iPad sluit prima aan op de uitgangspunten van het 'anders leren'.

Gymnasium

Ook op het gymnasium bieden we de mogelijkheid om leerlingen te laten werken met de iPad. Op het gymnasium is natuurlijk aandacht voor de klassieke talen (Latijn/Grieks), onderzoeksvaardigheden en de Carolus Academie. Daarnaast vinden we ook digitalisering belangrijk en bieden we dat volgend schooljaar in leerjaar 1 van het gymnasium.

 

Financiën en procedure

U kunt zelf een iPad aanschaffen of een overeenkomst aangaan met een externe partij. De OMO Scholengroep Helmond werkt voor de levering van de iPads samen met het bedrijf Amac, en u gaat in dit geval rechtstreeks een contract aan met deze leverancier. U ontvangt daarvoor te zijner tijd uitgebreidere informatie, een contract en bestelinformatie over. Uw zoon/dochter krijgt een iPad geleverd op school bij aanvang van het schooljaar. Als u de iPad bestelt bij het bedrijf Amac kunt u de iPad in een keer betalen of betalen in termijnen.

 

Aanmelden

In verband met de samenstelling van de klas is het belangrijk dat we in beeld hebben welke kinderen gaan werken met tablet. Daarvoor dient u een aanmeldformulier in te vullen en terug te sturen. U krijgt dit aanmeldformulier mee bij de inschrijvingen op 12 en 13 maart aanstaande. Vooraf kunt u dit formulier downloaden van de website. Het dient uiterlijk 25 maart ingevuld retour te zijn gestuurd naar tabletonderwijs@carolus.nl of ingeleverd te zijn op de receptie van de school.

Aantallen en klassenwijziging  

U dient er rekening mee te houden dat de keuze voor wel/geen gebruik van tablets in de lessen gevolgen heeft voor de klassensamenstelling en de voorkeuren voor plaatsing bij vriendjes/vriendinnetjes. Omdat we de keuze bieden om wel of niet met een tablet te werken, kan het betekenen dat vriendjes/vriendinnetjes van uw zoon/dochter in een andere klas geplaatst worden.

Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter naar aanleiding van de eindtoets basisonderwijs een aangepast advies krijgt van de basisschool, waardoor ook het instroomniveau van uw zoon/dochter kan wijzigen. In dat geval begrijpen we dat tabletonderwijs niet meer van toepassing is en komt deze regeling te vervallen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor tabletonderwijs, behouden we ons het recht voor om op een bepaald niveau geen tabletonderwijs te starten in leerjaar 1 van schooljaar 2019-2020.

FAQ
Via een aantal “veel gestelde vragen” hopen wij u zo goed mogelijk te informeren over tabletonderwijs op het Carolus Borromeus College.

1. Is deelname verplicht?
Nee, deelname is niet verplicht. Wij zien de iPad als een waardevol hulpmiddel binnen ons onderwijs, maar stellen deze niet verplicht. We bieden tabletonderwijs alleen aan op 1 mavo-plus en 1 havo. Op andere niveaus wordt hier (nog) niet mee gewerkt.

2. Hoe zit het met de klassenindeling?
We plaatsen leerlingen die werken met een tablet bij elkaar in dezelfde klas. Hetzelfde geldt voor leerlingen die niet kiezen voor werken met een tablet. Dat heeft gevolgen voor de klassenindeling en dus ook voor de keuze/voorkeuren van vriendjes/vriendinnetjes. De mogelijkheid bestaat dat we omwille van de klassenindeling en groepsgrootte leerlingen niet kunnen plaatsen in een klas die werkt met tablets.

3. Wat is de meerwaarde?
Wij zien de iPad als een waardevol hulpmiddel om ons onderwijs anders in te richten. Leerlingen gaan de de iPad onder meer gebruiken voor:

 • Een aantal lesboeken zijn digitaal beschikbaar;
 • Snel dingen kunnen opzoeken via ons wifi-netwerk;
 • Apps gebruiken in de les, bijvoorbeeld om te controleren of je de lesstof hebt begrepen;
 • Meer mogelijkheden om leerstof te presenteren;
 • Meer mogelijkheden om leerstof te oefenen en te verwerken;
 • Meer mogelijkheden voor communicatie, o.a. via onze elektronische leeromgeving;
 • Snel toegang tot het internet, om o.a. gebruik te maken van een digitaal woordenboek of atlas;
 • Meer mogelijkheden voor dyslectische leerlingen om teksten digitaal te laten voorlezen.

4. Hebben leerlingen helemaal geen boeken meer nodig?
De leerlingen krijgen een aantal boeken digitaal op de tablet via school. Daarnaast zullen ze nog steeds met papier en pen werken en werken we nog steeds met papieren (werk)boeken. Dus ook zaken zoals een passer, geodriehoek en liniaal zijn nog steeds nodig.
Deelname en aanschaf

5. Hoe kan ik deelnemen?
Aanmelden voor schooljaar 2018-2019 is niet meer mogelijk.

6. Ben ik verplicht de iPad via school te bestellen?
Nee, u kunt zelf een iPad aanschaffen. Aan het begin van de zomervakantie moet de iPad wel ingeleverd worden op school om door school gereed te kunnen worden gemaakt voor gebruik. Het is belangrijk om school op de hoogte te brengen van uw besluit om een iPad zelf aan te schaffen.

7. Wat is het verschil tussen aanschaf via school of zelf aanschaffen?
Aanschaf via school is gemakkelijk en goedkoop. U krijgt een aantrekkelijke korting op de iPad van 10%. Daarnaast kunt u de iPad verzekeren en is er garantie en service via onze leverancier Amac. Via een online webshop is het bestellen van de iPad snel en handig.

8. Welk model iPad levert de school?
Apple iPad 2018 Wifi 32 GB.

9. Wat zijn de kosten?
De genoemde prijzen zijn indicatief. Definitieve prijzen volgen zo spoedig mogelijk.
De iPad kost 323,10. Er is de optie om de betaling in 36 termijnen te voldoen of direct eenmalig.
Bij een betaling in termijnen is een verzekering verplicht.

Overzicht termijnbetaling


Prijs iPad  € 323,10
Prijs verzekering € 89,95
Prijs hoes € 39,95
Verzendkosten € 9,95
Totaal € 462,95
      

Eenmalige aanbetaling

 € 50,00
Resteert te betalen (incl. verzekering en hoes)  € 412,95
Looptijd in maanden 36
Maandtermijn incl. BTW      € 11,47
Kosten iDEALnet (maandelijks)         € 1,00
Maandtermijn incl. BTW  € 12,47


Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, transport en verzekering.

Betaling maandelijks geschiedt vooraf d.m.v. automatische incasso.

Maandbedrag omvat: iPad 2018 32GB, hoes en verzekering.

 

10. Wat voor hoes krijg ik?
Het betreft een zogenaamde 'folio case'; dit wil zeggen dat de voorzijde van de case ook voldoende wordt beschermd tijdens het vervoer van de iPad. Als leerlingen aan het werk zijn, kan de flap aan de voorzijde worden gebruikt als standaard. Bovendien heeft de leerling tijdens het werken geen hinder van een plastic laag voor het scherm van zijn/haar iPad. De hoes is bestand tegen een stootje en heeft geen onnodige elementen: denk aan standaards die na verloop van tijd vaak hun ondergang vinden. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren en aan de achterzijde van de hoes is een beschermende uitsparing waar eventueel een naam of ander herkenningsitem geplaatst kan worden.

Onderstaand treft u een afbeeldingen van de hoes.

 

11. Hoe werkt het met de verzekering en garantie?
Onze leverancier Amac geeft de ouders/verzorgers die middels de webshop een tablet bestellen 3 jaar garantie bij de aankoop van een iPad. De garantie dekt de onderdelen en arbeidskosten voor het herstellen van een defect apparaat indien deze defecten onder de garantie regeling vallen. Aan deze 3 jaar garantie zijn geen kosten verbonden.
Een verzekering kan optioneel worden aangeboden in de webshop. Indien een iPad verzekerd wordt dan zal voor de iPad een goede hoes verplicht zijn. De door ons aangeboden hoes voldoet aan deze eis.
De verzekeringsvoorwaarden van Amac vindt u hier.

 

12. Wat als er schade is aan de iPad?

Voor afhandeling van schade of garantie bent u te allen tijde welkom in de winkel van Amac in Eindhoven of kunt u rechtstreeks contact opnemen met hun afdeling Customer Care. Dit proces wordt verder niet begeleid door het Carolus Borromeus College.

Ten behoeve van de onderwijscontinuïteit leent de school in geval van defecten of schade aan de iPad tijdelijk gedurende de reparatieperiode een vervangende iPad uit aan de leerling.

 

13. Wanneer wordt de iPad geleverd?

De school zorgt ervoor dat de iPad startklaar is voor het onderwijs. In de eerste weken van het schooljaar zullen de iPad's uitgedeeld worden. Wanneer u zelf een iPad aanschaft zal de school deze voor de zomervakantie moeten innemen om geschikt te maken voor het onderwijs. Boeken en apps worden door school geïnstalleerd op alle iPads.