Aanmelden Tabletonderwijs

Digitalisering neemt een steeds grotere rol in binnen het huidige onderwijs. Dat versterkt in onze ogen het gepersonaliseerd leren. We willen de leerlingen in 1 mavo-plus, 1 havo en 1 gymnasium laten werken met een iPad. Door middel van deze tablet kunnen leerlingen gebruik maken van verschillende apps, informatie opzoeken, teksten verwerken en aan de slag met digitale licenties voor bepaalde vakken.

 

Waarom een iPad?

Wij zien de iPad als een waardevol hulpmiddel om ons onderwijs anders in te richten. Het gebruik van de iPad moet zeker niet gezien worden als een doelstelling op zich, maar als een ondersteunend middel om in te zetten in het onderwijsproces. Leerlingen gaan de iPad onder meer gebruiken voor:

  • Een aantal lesboeken zijn digitaal beschikbaar;

  • Snel dingen kunnen opzoeken via ons wifi-netwerk;

  • Apps gebruiken in de les, bijvoorbeeld om te controleren of je de lesstof hebt begrepen;

  • Meer mogelijkheden om leerstof te presenteren;

  • Meer mogelijkheden om leerstof te oefenen en te verwerken;

  • Meer mogelijkheden voor communicatie, o.a. via onze elektronische leeromgeving;

  • Snel toegang tot het internet, om o.a. gebruik te maken van een digitaal woordenboek of atlas;

  • Meer mogelijkheden voor dyslectische leerlingen om teksten digitaal te laten voorlezen.

 

De leerlingen krijgen een aantal boeken digitaal op de tablet via school. Daarnaast zullen ze nog steeds met papier en pen werken en werken we nog steeds met papieren (werk)boeken. Dus ook zaken zoals een passer, geodriehoek en liniaal zijn nog steeds nodig.

 

De ondernemende mavo  op 1 mavo-plus

Zoals aangegeven tijdens de informatieavond en open dag gaan we met alle leerlingen op 1 mavo-plus  werken volgens het principe van ‘de ondernemende’ mavo. Centraal in deze mavo klassen staan: de leerlingen zijn meer praktisch bezig, de leerlingen starten met het huiswerk maken op school en de leerlingen werken zoveel mogelijk aan hun zelfstandigheid (tempo en niveau). Uiteraard zal daar tijdens de eerste informatieavonden uitvoering bij stilgestaan worden. Het gebruik van de iPad sluit prima aan op de uitgangspunten van het 'de ondernemende mavo'.

 

Leren op havo

Zoals aangegeven tijdens de informatieavond en open dag gaan we met alle leerlingen op 1 havo werken volgens het principe van ‘anders leren’. Hierbij staan 3 principes centraal: keuzevrijheid, werken op eigen tempo en werken op eigen niveau. Uiteraard zal daar tijdens de eerste informatieavonden uitvoering bij stilgestaan worden. Het gebruik van de iPad sluit prima aan op de uitgangspunten van het 'anders leren'.

 

Gymnasium

Ook op het gymnasium bieden we de mogelijkheid om leerlingen te laten werken met de iPad. Op het gymnasium is natuurlijk aandacht voor de klassieke talen (Latijn/Grieks), onderzoeksvaardigheden en de Carolus Academie. Daarnaast vinden we ook digitalisering belangrijk en bieden we dat volgend schooljaar in leerjaar 1 van het gymnasium.

 

Financiën en procedure

U kunt zelf een iPad aanschaffen of een overeenkomst aangaan met een externe partij. De OMO Scholengroep Helmond werkt voor de levering van de iPads samen met het bedrijf Amac, en u gaat in dit geval rechtstreeks een contract aan met deze leverancier. U ontvangt daarvoor te zijner tijd uitgebreidere informatie, een contract en bestelinformatie over. Uw zoon/dochter krijgt een iPad geleverd op school bij aanvang van het schooljaar. Als u de iPad bestelt bij het bedrijf Amac kunt u de iPad in een keer betalen of betalen in termijnen.

 

Aanmelden

In verband met de samenstelling van de klas is het belangrijk dat we in beeld hebben welke kinderen gaan werken met tablet. Daarvoor dient u een aanmeldformulier in te vullen en terug te sturen. U krijgt dit aanmeldformulier mee bij de inschrijvingen op 9 en 10 maart aanstaande. Vooraf kunt u dit formulier downloaden van de website. Het dient uiterlijk 23 maart ingevuld retour te zijn gestuurd naar tabletonderwijs@carolus.nl of ingeleverd te zijn op de receptie van de school.

 

Aantallen en klassenwijziging

U dient er rekening mee te houden dat de keuze voor wel/geen gebruik van tablets in de lessen gevolgen heeft voor de klassensamenstelling en de voorkeuren voor plaatsing bij vriendjes/vriendinnetjes. Omdat we de keuze bieden om wel of niet met een tablet te werken, kan het betekenen dat vriendjes/vriendinnetjes van uw zoon/dochter in een andere klas geplaatst worden.

Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter naar aanleiding van de eindtoets basisonderwijs een aangepast advies krijgt van de basisschool, waardoor ook het instroomniveau van uw zoon/dochter kan wijzigen. In dat geval begrijpen we dat tabletonderwijs niet meer van toepassing is en komt deze regeling te vervallen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor tabletonderwijs, behouden we ons het recht voor om op een bepaald niveau geen tabletonderwijs te starten in leerjaar 1 van schooljaar 2020-2021.

FAQ

Via een aantal “veel gestelde vragen” hopen wij u zo goed mogelijk te informeren over tabletonderwijs op het Carolus Borromeus College.

Klik hier voor de informatie tabletonderwijs veel gestelde vragen.
Klik hier voor de polisvoorwaarden van Amac.