Jouw eerste jaar

Voor de zomervakantie ontmoet je al je toekomstige klas en je mentor op de kennismakingsdag. In de eerste schoolweek is er een apart introductieprogramma waarbij je kennis maakt met de school, het gebouw, hoe om te gaan met het rooster en krijg je ook al de eerste lessen.

Hieronder zie je in welke vakken je les krijgt in het eerste leerjaar. Het cijfer dat achter het vak staat geeft aan hoeveel lessen je dat vak in de week hebt.

Vak Mavo-plus Mavo/havo Havo Havo/vwo Gymnasium
Nederlands3,53,53,53,53,5
Engels3,53,53,53,53,5
Wiskunde44444
Frans23333
Latijn    1,5
Grieks     1,5 
Aardrijkskunde22222
Geschiedenis22222
Levensbeschouwing22222
Global Issues 
Biologie22222
Techniek2111 
Beeldende vakken22222
Muziek11111
Lichamelijke opvoeding33333
Mentoraat1,51,51,51,51,5
Begeleiding2,51,51,51,50,5
Totaal3432323233

Begeleiding, oftewel plustijd
Iedere week hebben we extra begeleidingslessen die we plustijd noemen. Je kunt dan gericht vragen stellen over de stof die je nog niet snapt, maar je kunt er ook alvast huiswerk maken onder begeleiding. Het is daarnaast mogelijk extra verrijkingsopdrachten te vragen.

Agenda
Elke leerling moet zelf zorgen voor een agenda. Hier schrijf je jouw huiswerk en toetsen in. Met behulp van jouw agenda leren we je plannen. Daarom is het belangrijk dat je je agenda elke dag bij je hebt.

Mentor
Het brugklasjaar is enorm belangrijk. Je mentor speelt daarin een sleutelrol. Je krijgt van de mentor les in een vak. Daarnaast heb je twee mentorlessen per week. Wat wordt hierin besproken:

  • Hoe ga je met huiswerk om?
  • Hoe maak je een planning en houd je een agenda bij?
  • Hoe moet je bepaalde vakken aanpakken?

We noemen dit studievaardigheden. Natuurlijk bespreekt de mentor ook met jou hoe het gaat en hoe je je op school en in de klas voelt. Je gaat werken met het boek "Brugbuddy". Dat is een boek met lessen over studievaardigheid en lessen over sociale omgang.

Magister
Via het programma of de app van Magister kunnen jij en je ouders alle belangrijke informatie nakijken zoals je rooster, roosterwijzigingen en je cijfers.

Brugplussers
Behalve de mentor kunnen ook oudere leerlingen je uitstekend helpen. Dit zijn de brugplussers. Aan zo'n leerling vraag je weer andere dingen dan aan je mentor. Brugplussers helpen de mentor en jou al meteen aan het begin van het schooljaar. Tijdens de introductiedagen maak je kennis met ze. Jouw brugplusser kun je altijd aanspreken en vragen stellen.

Schoolboeken
De schoolboeken worden via de firma Iddink geleverd en door school ter beschikking gesteld.