Algemeen

Groei van kwaliteiten en ontwikkelingen
Het onderwijs aan het Carolus Borromeus College is gestoeld op de uitgangspunten zoals die genoemd zijn in het schoolplan. Deze uitgangspunten zijn tevens de grondslag waarop onderwijskundige veranderingen vorm krijgen. In de sturingsfilosofie die op het Carolus Borromeus College gehanteerd wordt, spelen de steeds meer zelfverantwoordelijke teams een grote rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de actieve rol van leerlingen in alle jaarlagen en afdelingen en het didactisch model dat daarbij gehanteerd wordt: van geleid naar begeleid naar zelfstandig leren. De uitgangspunten bij het schoolplan zijn de volgende:

  • Goed onderwijs, een goed mens zijn en goed leven
  • Leren van en met elkaar
  • 21e-eeuwse vaardigheden
  • Ontwikkeling van leerling tot wereldburger
  • Digitale geletterdheid
  • Durf verschil te maken