Atheneum

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bestaat uit twee afdelingen; het atheneum en het gymnasium. Het vwo dient als voorbereiding op universiteit en hbo.

Op het atheneum krijg je les in alle vakken die je nodig hebt voor een profiel in de bovenbouw.

De moderne vreemde talen dompelen je onder in het Frans, Duits en Engels: je leert de taal spreken, verstaan en schrijven. Je gaat ook naar steden in Frankrijk of Duitsland om wat je geleerd hebt in praktijk te brengen. De proeven die je doet helpen je om de stof van scheikunde, natuurkunde en biologie goed onder de knie te krijgen. Bij aardrijkskunde, economie, biologie, geschiedenis en Global Issues kijk je naar jouw plaats op de aarde en de wereld en welke rol je speelt in het grote geheel. Je leert bij lichamelijke opvoeding de basis van vele sporten en vormen van bewegen. Er is ook aandacht voor het organiseren ervan. En wat te denken van economie? Gaat het echt altijd om de knikkers? Zonder wiskunde gaat dat niet lukken!

Bij het vak Nederlands leer je niet alleen goed te schrijven, maar je oefent in optreden, debatteren, presenteren. En de liefde voor het lezen van Nederlandse boeken straalt van de docenten af!

Aan het einde van 3 vwo kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen voor de tweede fase:

  • cultuur en maatschappij,
  • economie en maatschappij,
  • natuur en gezondheid,
  • natuur en techniek.

Het vakkenpakket bestaat in de bovenbouw uit de gemeenschappelijke vakken zoals Nederlands en Engels. Bij het gekozen profiel horen drie profielvakken. De leerling kiest zelf het vierde profielvak. Daarnaast kiest de leerling een keuze-examenvak. Deze keuze wordt gemaakt in overleg met de loopbaancoach, waarbij rekening wordt gehouden met het belangstellingspatroon en de aanleg van de betreffende leerling. De keuze kan wel beperkt worden door het aantal groepen per vak, dat binnen de school mogelijk is.