Gymnasium

Vwo betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo bereidt je voor op een opleiding aan het wo (wetenschappelijk onderwijs, anders genoemd: de universiteit). De opleiding aan het vwo duurt zes jaar. Het vwo kent twee varianten: het atheneum en het gymnasium. Bij ons op school vind je ze allebei!

Het belangrijkste verschil tussen het atheneum en het gymnasium is dat je op het gymnasium naast de vakken die je ook op het atheneum volgt, ook klassieke talen (Grieks en Latijn) en klassieke culturen leert kennen. In leerjaar 1 start je meteen met beide klassieke talen, je maakt kennis met het leven van de Grieken en de Romeinen. Je doet veel kennis op over de Grieken en Romeinen, hun talen en hun culturen. Je zoekt verbanden tussen vakken. Zo zullen de leraren en leraressen van de moderne (vreemde) talen bij de gymnasiasten extra inzoomen op de lijn van hun vak naar de oude talen: de woorden, de grammatica, de ideeën. En zo zal de leraar of lerares geschiedenis meer dan anders vertellen over de oudheid of je erover laten onderzoeken.

Voor het behalen van een gymnasiumdiploma moeten de klassen 2 gymnasium en 3 gymnasium gevolgd zijn en moet examen gedaan worden in (minimaal) een van de klassieke talen en klassieke culturele vorming. Aan het einde van het 3 gymnasium kiezen de leerlingen voor een van de vier profielen voor de tweede fase.

  • cultuur en maatschappij,
  • economie en maatschappij,
  • natuur en gezondheid,
  • natuur en techniek.