Mavo-plus (vmbo-t)

Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een opleiding in het vmbo duurt 4 jaar. Met je vmbo-diploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs, maar soms ook naar de havo. In het tweede jaar, maar vooral in het derde jaar kies je in welke vakken je examen wilt doen. Op het Carolus kun je vmbo volgen op het niveau 'theoretische leerweg', vandaar vmbo-t. Wij noemen dat op onze school mavo-plus.

Waarom heet het mavo-plus?
De mavo-plus is het resultaat van een fusie tussen twee Helmondse scholen met een lange historie: de IVO-Mavo en het Carolus Borromeus College. De IVO-Mavo heeft zich gespecialiseerd in individuele leerlingbegeleiding. Sinds 1 augustus 2014 zijn deze twee afdelingen samengekomen in de mavo-plus in het nieuwe gebouw aan de Markesingel in Helmond.

Plustijden
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er momenten waarop de leerling begeleiding, ondersteuning of verdieping kan krijgen. In dit uur krijgt de leerling hulp bij zijn huiswerk, maar hij/zij kan ook studeren voor een herkansing. Iedereen krijgt (bij voldoende inzet) een tweede kans.

Begeleiding
Naast de plustijden zijn er ook speciale studielessen gericht op spelling, begrijpend lezen, rekenen, maar ook cursussen sociale vaardigheid en ‘beter omgaan met faalangst’.

Verdieping bij ambitie
Heeft een leerling meer ambitie (om bijvoorbeeld over te stappen naar de havo) dan krijgt hij/zij verdiepingsstof. Op een speciaal studieplein kan de leerling zelfstandig studeren. Vanaf leerjaar 3 kan hij/zij in aanmerking komen voor de doorstroomklas havo; een reguliere vmbo-t klas, maar waar leerlingen vaardigheden en verdieping aangeboden krijgen om de overstap naar 4 havo te versoepelen.

Sectoren
Mavo-onderwijs is in principe een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. Aan het einde van 3 mavo kiezen leerlingen voor een van de volgende vier sectoren:

  • techniek
  • economie
  • zorg & welzijn
  • landbouw (groen)

Daarnaast kiest een leerling meerdere keuze-examenvakken. De keuze wordt gemaakt in overleg met de schooldecanen, waarbij rekening wordt gehouden met het belangstellingspatroon en de aanleg van elke leerling. De keuze kan wel beperkt worden door het aantal groepen per vak, dat binnen de school mogelijk is.

Momenteel zitten leerjaar 2 mavo-plus en 3 mavo-plus vol. Tussentijdse instroom is niet meer mogelijk.