Gymnasium

In de Grote Van Dale staat het woord gymnasium omschreven als: instelling van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, zesklassige voorbereidingsschool voor de universiteit, waar o.a. klassieke talen worden gedoceerd.

Klassieke talen en culturen op het gymnasium
Op het gymnasium wordt vanaf leerjaar 1 gestart met Latijn. In klas 2 komt er Grieks bij. Zo maak je kennis met het leven van de Grieken en de Romeinen. Stel je voor dat je niets te weten zou komen van de Griekse mythen? Van Herakles? Van het Paard van Troje? Van Sparta? Hoe zou je de boeken van Rick Riordan dan ooit kunnen begrijpen? En dat je niets zou horen van het Romeinse leger? Van de Romeinse ambten? Van Caesar? Hoe zou je Asterix dan ooit kunnen begrijpen?

Andere vakken op het gymnasium
De overige vakken worden met het oog op het onderwijs in de klassieke talen net iets anders gebracht dan anders. Vanwege de kennis en ervaring op het gebied van de Grieken en de Romeinen, hun talen en hun culturen op de oudheid die opgedaan wordt, worden de verbanden van onze tijd met de oudheid ook bij de andere vakken uitvergroot. Zo zullen de leraren of leraressen van de moderne (vreemde) talen bij de gymnasiasten extra inzoomen op de lijn van hun vak naar de oude talen: de woorden, de grammatica, de ideeën. Geen Frans zonder Latijn! Zo zal de leraar of lerares geschiedenis meer dan anders vertellen over de oudheid of je erover laten onderzoeken. Over de oorlogen van de Grieken tegen de Perzen bijvoorbeeld. Of die van de Romeinen tegen de Cathagers. En zo zullen de docenten in de bètavakken de oorsprong van hun vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde) in de oudheid weten. De stelling van Pythagoras, de wet van Archimedes…

Gymnasium-excursies
Bij het onderwijs in de klassieke talen horen ook excursies, waardoor je direct met het antieke verleden in aanraking kunt komen. Zo gaan we onder meer naar Nijmegen (Noviomagus), naar Xanten (Colonia Ulpia Traiana), naar Amsterdam of Leiden, naar Heerlen (Coriovallum) of Tongeren (Atuatuca Tungrorum) en naar Trier (Colonia Augusta Treverorum). En als klap op de vuurpijl: Rome. Afhankelijk van het aanbod worden belangrijke tentoonstellingen bezocht, zo mogelijk in combinatie met enige gastcolleges aan een universiteit.

Studium Generale
Naast de specifieke gymnasium-excursies is er speciaal voor het gymnasium het Studium Generale. Drie maal per jaar komt een deskundige op een bepaald terrein voor de gymnasiasten van de klassen 3 en 4, en van de klassen 5 en 6 een lezing en/of workshop geven. Enkele voorbeelden van gastsprekers zijn een oncologe, een Europarlementariër, een jurist, een bewegingswetenschapper, een schuldensaneerder en een directielid van een groot Brabants bedrijf. Soms wordt de sessie Studium Generale ook verzorgd door een oud-leerling.

De gymnasiumdag
Dit is een dag waarop alle gymnasiasten van het Carolus met elkaar bezig zijn rond thema’s uit de oudheid. Er wordt aan wiskunde gedaan, er wordt Grieks vaatwerk beschilderd, liefhebbers kunnen deelnemen aan een heus Socratisch gesprek, er kan gesport worden zoals de Grieken en de Romeinen deden, en mensen die graag koken, maken voor iedereen de maaltijd klaar, volgens oude recepten uiteraard!