Mavo-plus

Uw kind schrijft zich in op het niveau vmbo-t. Vmbo-t betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een opleiding in het vmbo duurt vier jaar. Met je vmbo-diploma kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs, maar soms ook naar de havo. In het tweede jaar, maar vooral in het derde jaar kies je in welke vakken je examen wil doen. Op het Carolus Borromeus College kun je de theoretische leerweg vmbo-opleiding volgen, vandaar vmbo-t. Wij noemen het bij ons mavo-plus.

Wat is er nou zo bijzonder aan onze vmbo-t-opleiding en waarom noemen wij die mavo-plus?
Dat heeft te maken met de tijd die wij reserveren voor begeleiding, ondersteuning en verdieping: de 'plustijd'. Tijdens de plustijden wordt begeleiding, ondersteuning en verdieping gegeven, maar kunnen leerlingen ook zelfstandig werken aan huiswerkopdrachten. Deze momenten vinden plaats na de reguliere lessen en zijn in het begin verplicht. Als een leerling goede resultaten haalt wordt dit verplichtende karakter losgelaten. Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. Naast zelfstandig werken vinden wij lessen in groepsverband belangrijk. Individuele ontplooiing betekent ook zich goed uit kunnen drukken, kunnen samenwerken, overleggen en de mening van een ander accepteren en respecteren. Mocht het niet in een keer lukken, dan kan de leerling een herkansing krijgen. Dit kan natuurlijk niet eindeloos en er zitten uiteraard wel enkele voorwaarden aan.