Toetsing en overgang

Gedurende de schoolloopbaan worden leerlingen getoetst. Voordat leerlingen op het Carolus Borromeus College hun diploma in ontvangst nemen, hebben zij veel toetsen gemaakt. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden allerlei beslissingen genomen, die van invloed zijn op de voortgang van het leerproces. Bijvoorbeeld:
- Ben ik bevorderd met deze resultaten?
- Is aanvullende begeleiding gewenst?