Loopbaancentrum

De leerling staat voortdurend voor keuzes: naar welk schooltype ga ik na de basisschool? Wordt dat: vmbo-t (mavo), havo, atheneum of gymnasium? Welke profielvakken (= vakkenpakket/examenpakket) kies ik? Wat ga ik straks studeren? Wordt dat: middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, of wetenschappelijk onderwijs (universiteit)? Wat wil ik worden? Wat past het best bij mij? etc.

Kortom, vragen rondom keuzes die gedurende de schoolloopbaan moeten worden gemaakt. Belangrijk bij het kiezen is niet alleen: wat is er allemaal te kiezen? (de horizon), maar vooral ook: wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat wil ik? Wat heb ik er voor over? Wat past er nu écht bij mij? (Het zelfbeeld.)

Het is de taak van het loopbaancentrum om deze keuzeprocessen te coördineren, zowel bij de verkenning van de horizon als bij de verheldering van het zelfbeeld. Het loopbaancentrum is verantwoordelijk voor de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De mentoren zijn de directe uitvoerders van de keuzebegeleiding (eerste lijn). Zij kennen de leerling en zijn of haar achtergrond ook beter. De mentoren en loopbaancoaches bieden niet alleen activiteiten aan, maar stimuleren de leerling ook om zélf aan de slag te gaan met zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Dit proces verloopt steeds in vier fasen:

  • oriënteren (globaal),
  • verkennen (meer informatie vergaren),
  • verdiepen (detailinformatie/check op realisme),
  • knoop doorhakken (ordenen/beslissen).

Voor een goede, doordachte keuze heeft de leerling dus nodig: zicht op wie hij of zij is, en kennis van de toekomstmogelijkheden. De begeleiding naar de keuze van het vakkenpakket en de vervolgstudie kent vele en diverse activiteiten, waaronder: keuzelessen door mentoren; informatieavonden voor ouders en leerlingen; de jaarlijkse scholen- en beroepenmarkt en de studievoorlichtingsavonden; bedrijfsbezoeken; bezoek aan vervolgstudies (open dagen en meeloopdagen) en last but not least: gesprekken, met de vakdocent, mentor of loopbaancoach. Het een en ander verschilt per schooltype/afdeling, per leerjaar en uiteraard per leerling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coaches: mevrouw K. Martens of de heer M. Raaimakers.

Maatschappelijke stage (MaS)

Iedere leerling op onze school heeft een maatschappelijke stage. Vanuit Den Haag is deze stage een periode verplicht geweest als onderdeel van het voortgezet onderwijs. Die verplichting bestaat niet meer. We hebben de maatschappelijke stage echter allemaal als zeer succesvol ervaren en daarom blijven we dit continueren.

De belangrijkste regels
Leerlingen hebben allemaal een maatschappelijke stage die in totaal 30 uur duurt. De stage moet afgerond zijn vóór het einde van mavo 3, havo 3 of vwo 4. Er kan al mee begonnen worden in leerjaar 2. Leerlingen bepalen zelf of ze de stage in een korte periode afronden, of de uren uitsmeren over meerdere leerjaren. Leerlingen schrijven na afloop een kort eindverslag.

De leerling aan zet
We stellen de leerlingen centraal. Ze gaan zelf op zoek naar een stageplaats die een wezenlijke bijdrage gaat leveren bij hun maatschappelijke ontwikkeling. 

Maatschappelijk belang
Maatschappelijke stages zijn er in alle soorten en maten. Het gaat natuurlijk niet om een krantenwijk of om vakken vullen bij de supermarkt. Wel mogelijk zijn bijvoorbeeld goed werk voor ouderen, (kansarme) kinderen, activiteiten binnen een vereniging of stichting, helpen bij het organiseren van een sportdag of verkeersexamen op je oude basisschool, ondersteuning bij de dierenambulance... De mogelijkheden zijn eindeloos! Zolang er maar een breed maatschappelijk belang is. De leerling wordt er wijzer van, de samenleving wordt erdoor verrijkt.

Criteria:

  • Uitgangspunt is 30 klokuren stage, maar maatwerk/flexibiliteit toegespitst op de leerling behoort tot de mogelijkheden.
  • De stage moet afgerond zijn (voldoende beoordeeld) vóór het einde van mavo 3, havo 3 of vwo 4. Begonnen kan worden vanaf klas 2. 
  • Goedkeuring en afkeuring van stageplaatsen en de eindbeoordeling geschiedt door de schoolstagecoördinator.
  • Het maatschappelijk belang moet door de leerling in een eindverslag worden aangetoond.

Filmpjes:

Wat is Maatschappelijke Stage nu eigenlijk?
Ervaringen van Eline
Ervaringen van Esri

Formulieren:

Contract Maatschappelijke Stage
Evaluatieformulier Maatschappelijke Stage

Voor meer informatie, goedkeuring stageplaats of formulieren kunt u contact opnemen met mevrouw C. van Dooren, coördinator Maatschappelijke Stage. Zij is aanwezig op maandag tussen 9:00 en 17:00 uur en dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur.