Overige kosten

Gymkleding

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gesport in een zwarte broek en wit shirt. Zoals uitgelegd tijdens de kennismakingsavond, streven we ernaar dat elke leerling hetzelfde tenue draagt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hiervoor werkt de school samen met het bedrijf Sport2000. De kosten hiervoor bedragen € 25,- (€ 15,- voor een sportshirt met logo en € 10,- voor een short). Op donderdag 22 augustus kunnen de leerlingen de kleding passen. Sportkleding dient direct afgerekend en meegenomen worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze besteld en dient deze bij levering contant te worden voldaan.

Tekendoos

Er wordt van elke leerling verwacht dat er een tekendoos aangeschaft wordt met onderstaande genoemde inhoud.

Het bedrijf Lukas Materialen zal op donderdag 22 augustus de tekendozen op school komen leveren. Zoals aangegeven kan uw zoon/dochter de tekendoos aanschaffen via dit bedrijf voor een bedrag van € 13,-. Dit bedrag dient contant voldaan te worden.  Deze doos wordt exclusief bij beeldende vorming gebruikt (bewaard in de klas) voor de hele periode dat ze beeldende vorming hebben en blijft eigendom van de leerling.

Overige benodigdheden
Hieronder staan voor leerjaar 1 en 2 voor alle afdelingen een overzicht van schoolbenodigdheden die de ouders zelf aan dienen te schaffen.

Leerjaar 1 mavo-plus
Leerjaar 1 havo/vwo
Leerjaar 2 mavo-plus
Leerjaar 2 havo/vwo
Leerjaar 1/2 Xs

Buitenschoolse activiteiten

Daarnaast worden aan ouders, na afstemming in de MR, activiteiten en diensten voorgelegd. Denk daarbij aan excursies of buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn een onderdeel van het lesprogramma en we gaan er dan ook vanuit dat iedereen hier aan deelneemt. We kunnen dit echter niet verplichten. Door middel van een brief worden ouders geïnformeerd en kunnen zij tekenen voor deelname. Dit gebeurt vooraf bij elk project, excursie of reis en op basis daarvan vindt facturatie plaats. Wanneer een leerling niet deel neemt aan de excursie zal er op school een vervangend programma gevolgd worden.