Ouderbijdrage

Na overleg met de ouderraad en de deel-mr is de ouderbijdrage vastgesteld op
€ 26,-. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u aan het begin van het nieuwe schooljaar een overeenkomst ontvangt. Op school organiseren wij veel buitenschoolse activiteiten. Het zijn activiteiten die als doel hebben de leefbaarheid van de school voor de leerling te verhogen. Naast leren is er ook veel aandacht voor sociale en culturele activiteiten. Daarbij willen wij leerlingen de gelegenheid geven kwaliteiten die ze hebben op andere manieren dan in de lessituatie te laten zien. Het geld wordt gebruikt om de kosten van de organisatie te dekken. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

 

Leerjaar 1

Introductie, voorstelling De Rode Loper, sportdag, sinterklaas- en kerstviering, schoolfeesten en wedstrijden/olympiades/competities.

 

Leerjaar 2

Introductie, sportdag, kerstviering, schoolfeesten en wedstrijden/olympiades/competities.

Extra voor 2 mavo-plus: project Globaland en project Company Funfair

 

Leerjaar 3

Introductie, sportdag, kerstviering, schoolfeesten en wedstrijden/olympiades/competities.

Extra voor 3 mavo-plus: CKV-dag en Helmond Stagestad

 

Leerjaar 4

Introductie, kerstviering, schoolfeest/examengala, LOB-activiteiten en wedstrijden/olympiades/competities.

Extra voor 4 mavo-plus: schoolverlatersdag

Extra voor 4 havo: filmawardavond

 

Leerjaar 5

Introductie, kerstviering, schoolfeest/examengala, LOB-activiteiten en wedstrijden/olympiades/competities.

Extra voor 5 havo: schoolverlatersdag

Extra voor 5 vwo: filmawardavond

 

Leerjaar 6

Introductie, kerstviering, schoolfeest/examengala, LOB-activiteiten, schoolverlatersdag en wedstrijden/olympiades/competities.