Kwaliteitsgegevens

Er zijn verschillende organisaties die de resultaten van scholen samenvoegen en publiceren. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Scholen op de kaart
De schoolgegevens van onze school worden openbaar gemaakt via de website Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de sectororganisatie VO-raad. U vindt hier o.a.:

  • slagingspercentages,
  • overzicht schoolkosten,
  • cijfers ziekteverzuim,
  • onderwijstijd,
  • resultaten oudertevredenheidsonderzoeken.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs vergelijkt jaarlijks de resultaten van de scholen in Nederland met elkaar en geeft daarvan per school een overzicht uit.

Onderwijsresultaten 2017
Onderwijsresultaten 2018
Onderwijsresultaten 2019