Klankbordgroep

Driemaal per jaar overleggen onze afdelingsleiders met de zogenaamde klankbordgroep die bestaat uit ouders. Ze bespreken met de leden van de klankbordgroep wat er speelt op hun afdeling. Op deze manier spiegelen ze hun beleid aan de opvattingen van de ouders. De klankbordgroep heeft niet de status van de ouderraad, maar fungeert, zoals de naam al aangeeft, louter als klankbord. Alle ouders kunnen input voor de klankbordgroep aanleveren via e-mail. Het is wel belangrijk is dat u omschrijft of de e-mail bedoeld is voor de klankbordgroepvergadering van de:

  • mavo-plus,
  • leerjaar 1 en 2 gymnasium/atheneum/havo,
  • leerjaar 3 t/m 5 havo,
  • leerjaar 3 t/m 6 gymnasium/atheneum.