Leerlingenraad

De leerlingenraad is een overleg van en voor leerlingen uit de verschillende afdelingen van het Carolus. De leerlingenraad vergadert enkele keren per jaar en ze overlegt ook regelmatig met leden van de directie. De leerlingenraad geeft dan tips en bespreekt knelpunten. De directie gebruikt de leerlingenraad ook als klankbord voor ideeën die zij heeft. Onderwerpen die besproken worden kunnen zijn: roosters, activiteiten, regels en afspraken en natuurlijk het leerlingenstatuut.