Medezeggenschapsraad

Alle drie de scholen die onderdeel uitmaken van de mr (medezeggenschapraad) van de OMO Scholengroep Helmond hebben een eigen deel-mr.

Deel-mr
De deel-mr van het Carolus Borromeus College bestaat uit acht leden: twee leerlingen, twee ouders, een lid van het onderwijsondersteunend personeel en drie leden van het onderwijzend personeel. Tijdens de bijeenkomsten van de deel-mr wordt gesproken over allerlei zaken die leerlingen, ouders en personeel aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de catering op school, de leerlingenraad, de nieuwbouw en de overgangsnormen. De deel-mr heeft een adviserende rol richting de mr van OMO Scholengroep Helmond.

Zelf een onderwerp inbrengen?
Hebt u een onderwerp dat u graag in wilt brengen bij de oudergeleding van de deel-MR, dan kunt u dat doen via e-mail.