Missie en visie

Het Carolus Borromeus College wil onderwijs geven van hoge kwaliteit, zodat de leerlingen optimaal zijn voorbereid op vervolgstudies en een plaats in de samenleving kunnen vinden, die bij hun capaciteiten en hun persoonlijkheid past.

Om tot een zo groot mogelijke ontplooiing van de individuele talenten van onze leerlingen te komen, biedt het Carolus Borromeus College “onderwijs en begeleiding op maat” aan. Dit maatwerk komt op onze school tot uiting in:

  • het aanbieden van een breed onderwijspakket,
  • verschillende typen brugklassen,
  • een eenjarige brugperiode,
  • het stimuleren van individuele ontplooiingsmogelijkheden,
  • het bevorderen van de actieve rol van leerlingen.

Het maatwerk moet terug te vinden zijn in de dagelijkse schoolpraktijk, waarin zowel de leerlingen als de medewerkers optimaal kunnen functioneren en presteren. Daarbij wordt, naar vermogen, rekening gehouden met persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden van leerlingen en medewerkers.

Met de genoemde doelstellingen hoopt het Carolus Borromeus College een meerledig resultaat te behalen: leerlingen leren en komen met plezier naar school en halen hierdoor goede resultaten. Voor medewerkers geldt dan dat zij met grote betrokkenheid en vakmanschap hun werk doen. Het spreekt vanzelf dat bij de realisering van de doelstellingen een goede samenwerking tussen de medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders een belangrijke rol speelt. Respectvolle samenwerking is van essentiële waarde voor het Carolus Borromeus College. Op deze manier creëert het Carolus Borromeus College toegevoegde waarde.