Ouderraad

De ouderraad (OR) van het Carolus Borromeus College bestaat uit een groep van 12 tot 15 enthousiaste en betrokken ouders/verzorgers die zich inzetten voor allerlei zaken die leven op de school en die betrekking hebben op onze kinderen. De ouderraad overlegt daartoe zo’n 6 keer per jaar met de schoolleiding over onderwerpen die belangrijk zijn voor zowel ouders als leerlingen. Tijdens deze vergaderingen informeert de ouderraad de school over meningen en wensen die onder ouders en leerlingen leven. Daarnaast overlegt de schoolleiding met de ouderraad over de ontwikkelingen binnen de school. Op deze wijze willen schoolleiding en ouderraad de communicatie tussen de school en de ouders verbeteren. Zo delen zij de zorg voor de kwaliteit van de school. De ouderraad kan daarnaast, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad (de zogenoemde deel-mr) van de school, waarin ook ouders zitten, adviseren over beleidszaken die ouders en leerlingen direct aangaan. Jaarlijks organiseert de ouderraad één of tweemaal per jaar een thema-avond over een specifiek onderwerp dat voor ouders interessant is. Voorbeelden van recentelijk behandelde thema’s zijn jeugd en seksualiteit en alcohol en drugs.

De ouderraad is bereikbaar via e-mail. Klik hier voor de leden van de ouderraad.

Reglement ouderraad

Reglement