Speerpunten

XL-leren
XL- leren is een onderdeel van het talentprogramma op onze school; een van de plussen van het Carolus. Voor leerlingen die iets over hebben biedt het programma allerlei mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen naast de standaardopleidingen. Zo is er de mogelijkheid om extra vakken te doen of een vak op een hoger niveau te volgen. Ook kunnen talenten buiten school gefaciliteerd worden. Bij bijvoorbeeld een handbaltalent geeft het programma de mogelijkheid om op woensdagmiddag in plaats van lessen de trainingen te volgen. En sommige leerlingen doen vervroegd examen zodat ze alvast tijd kunnen steken in een vervolgopleiding of een stage kunnen gaan volgen. Klik hier voor meer informatie over XL-leren.

International Business College
IBC is een studierichting voor leerlingen die eventueel later in de economische sector willen gaan werken. Dus als je ondernemend bent, kun je bij het Carolus Borromeus College een stap extra zetten. Aan het eind van mavo 2, havo 3 en vwo 4 kun je solliciteren om deel te nemen aan het International Business College (IBC). Als je wordt aangenomen, maak je anderhalf jaar lang deel uit van het IBC; in het half jaar dat daarop volgt, staat alles in het teken van je eindexamens. Klik hier voor meer informatie over IBC.

Internationalisering en VTO
We willen dat onze leerlingen over de grens kijken en kennis op doen over andere culturen. Kennis over taal, religie, gebruiken en gewoonten van mensen in andere landen. Daarom organiseren we reizen en excursies naar het buitenland. Klik hier voor meer informatie.

3D-Design
Een nieuw innovatief vak waar geleerd wordt om te gaan met de nieuwste computertechnieken. In leerjaar 3 en 4 van mavo-plus kan gekozen worden voor het vak 3D-design. In twee uur per week wordt er les gegeven in drie dimensionaal computertekenen met behulp van het programma 3ds Max. Je leert modeleren voor binnenhuisarchitectuur, architectuur, automotive ontwerpen, product design, interieur- & expodesign, animatie en game design. De software wordt via Autodesk student community gratis ter beschikking gesteld. Met de 3D-printer kunnen kleine producten geprint worden. Voor uitgebreide informatie klik hier.

Mavo-plus
De mavo-plus komt voort uit de IVO-gedachte: Individueel Voortgezet Onderwijs. Dit houdt in dat dezelfde leerstof wordt behandeld en hetzelfde niveau wordt behaald als op andere mavo's, maar de weg naar het einddoel is anders. Ieder kind heeft talenten en leert op een eigen manier en tempo. Het is de kunst om hier zo goed mogelijk sturing aan te geven. In de onderbouw betekent dit dat de leerlingen eerst een duwtje in de rug krijgen en later de extra uitdaging kunnen krijgen. Klik hier voor meer informatie over mavo-plus.

Gymnasium
Het vwo kent twee opleidingen: het atheneum en het gymnasium. Bij ons op school hebben we beide! Het belangrijkste verschil tussen het atheneum en het gymnasium is dat op het gymnasium naast de vakken die op het atheneum worden gevolgd, ook klassieke talen (Grieks en Latijn) en met daarin klassieke cultuur worden aangeboden. In leerjaar 1 wordt meteen gestart met een klassieke taal en wordt kennis gemaakt met het leven van de Grieken en de Romeinen. Door de kennis van de Grieken en Romeinen, hun talen en hun culturen, worden de verbanden van onze tijd met de oudheid ook bij de andere vakken uitvergroot. Zo zullen de leraren en leraressen van de moderne (vreemde) talen bij de gymnasiasten extra inzoomen op de lijn van hun vak naar de oude talen: de woorden, de grammatica, de ideeën. Klik hier voor meer informatie.