Maart
Dag Datum Tijdstip Info
Ma18vanaf 19:30 uur Informatieavond 2M Carolus Business Class en doorstroomklas
Ma25vanaf 19:30 uurPresentaties profielwerkstukken 5H/6V
Juni
Dag Datum Tijdstip Info
Ma17vanaf 19:00 uurInformatieavond ouders van nieuwe leerlingen klas 1 schooljaar 2019-2020